Disclaimer

Verkoopvoorwaarden

Het beleid CineMec B.V. is erop gericht u zo efficiënt, veilig en snel als mogelijk te helpen bij het verkrijgen van toegangsbewijzen voor de film of evenement van uw keuze. Mocht u vragen hebben over hetgeen hieronder staat vermeld, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

Betaalmogelijkheden

My CineMec accepteert diverse betaalmethoden. Als u online bestelt, kunt u de betaling verrichten d.m.v. iDEAL (internetbankieren via ABN-AMRO Bank, ING, Rabobank, SNS Bank). Bij online betalingen wordt een standaard percentage administratiekosten berekend. De website is beveiligd, zodat misbruik van uw gegevens wordt uitgesloten. Als u niet over deze betaalmogelijkheden beschikt, kunt u tickets kopen aan de kassa of reserveren via 0900-321 0 321 (80 ct/gesprek). Voor een reservering aan de kassa betaalt u 0.50 ct. reserveringskosten.

Service- en transactiekosten

De hoogte van de service- en transactiekosten is afhankelijk van de kaartprijs van de film of evenement en is exclusief de prijs.

Geannuleerde of Verschoven Evenementen

Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal CineMec B.V. trachten ervoor te zorgen dat u uw toegangsgeld zo spoedig mogelijk van de organisator terugontvangt. In geval van annulering of verplaatsing zal de organisator op verzoek wel het toegangsgeld maar niet de servicekosten restitueren, e.e.a. overeenkomstig de algemene voorwaarden. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal CineMec B.V. haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. Gebruik bij het maken van uw reservering altijd een juist e-mailadres.

Als u uw tickets heeft gekocht aan de kassa dan kunt u de tickets voor het geannuleerde evenement inleveren bij de kassa. U ontvangt dan direct uw toegangsgeld retour. In geval van verschoven evenementen, blijven de tickets doorgaans geldig voor het vervangende concert.

Terugbetalingen en Omruilen van Tickets

Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd en lees onze annuleringsvoorwaarden.

Beveiligingsmaatregelen

Deze website is beveiligd door middel van SSL (Secure socket layer) technologie. Uw betalingsgegevens worden versleuteld en zijn daarmee beveiligd tegen misbruik. Voor uw online betaling maken wij gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd.

Voorwaarden voor gebruik

U gaat ermee akkoord dat u deze site uitsluitend bezoekt voor uw eigen, persoonlijk gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van informatie op deze site, anders dan voor ticketaankoop of het bekijken van algemene of promotionele informatie voor uw persoonlijk gebruik is niet toegestaan, tenzij CineMec B.V. u daartoe vooraf toestemming heeft verleend. Het gebruik van robots, spiders of andere automatische of handmatige tools om onze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die de werking van deze site negatief kan beïnvloeden, is niet toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

CineMec B.V. biedt deze website en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is (as is) en kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. CineMec B.V. geeft echter geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie, de diensten en de producten op deze website. CineMec B.V. garandeert voorts niet dat de informatie, de diensten en de producten op deze website geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Evenmin kan CineMec B.V. het ongestoord functioneren van de site garanderen.

Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van CineMec B.V., wijst CineMec B.V. expliciet alle aansprakelijkheid van de hand voor schade of verlies die direct of indirect het gevolg is van de toegang tot, consultatie of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de site en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve applicaties, waaronder elektronische communicatie via de site, in zoverre als wettelijk is toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, handelsmerken en afbeeldingen op de site en de intellectuele eigendomsrechten hierop zijn de exclusieve eigendom van CineMec B.V. of haar licentiehouders. Zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van CineMec B.V. is het de gebruiker van de site niet toegestaan, de inhoud van deze site te kopiëren, te verzenden, te verspreiden of te laten circuleren of de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan derden.

Wijziging voorwaarden

CineMec B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de site.

Indien u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@cinemec.nl.